25th ינו, 2012

המסר השבועי של אבא – שינויים

המסר שלהלן הועבר בתקשור מאת המדריך אבא.

שלום לכם.

השינוי הוא בלתי נמנע. אדם משתנה תמידית, כך גם משפחתו והאנשים שסביבו, נסיבות חייו, רגשותיו וגופו.
כשמתנגדים לשינוי ומנסים למונעו בכוח חווים תסכול, מצוקה ודחייה מהחיים. מנסים בכוח להשיב זמן שאבד, מנסים לחדש קשר שנגמר, להישאר במקום עבודה שאינו מוצלח עבורכם, לשנות ילד שגדל בתוואי שלו ולא עמד בציפיות של הוריו.

אך לא ניתן למנוע שינוי כי הוא מוכתב מראש. בכל אדם יש מצבור "גנטי" רוחני המביא אותו אל המקומות אליהם הוא אמור להגיע, אל הייעודים שלו, אל האנשים אותם הוא יפגוש.
מה ניתן לעשות בכדי ששינוי יהיה לטובה ולא חלילה לרעה?

א. קבלו את הנסיבות המשתנות ושימחו בשינוי, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מכין עבורכם משהו טוב יותר, גדול יותר, עוצמתי הרבה יותר.

ב. אל תעדיפו את המצב הקודם ותיעצבו אל לבכם בגלל שאבד. אולי יש פה משהו חדש שאינו מוכר עדיין אך לבטח הוא נכון ומותאם ל"אני" החדש שלכם, שהרי כפי שאמרתי, אתם משתנים תמידית.

ג. קבלו כל אדם בשינוי שלו, אל תיאבקו בתהליכים העוברים עליו. נסו להיות שם עבורו אך אל תטיפו לו, אל תיאבקו במה שהוא ובמי שהוא מנסה להיות. זיכרו שגם אתכם עצמכם אינכם יודעים בדיוק מי אתם, אל תנסו לשנות אנשים בהתאם למה שאתם צריכים מהם. פשוט היו שם, לצידם.

ד.בכל יום קבלו את החדש, היפרדו מהישן שאינו משרת אתכם עוד ומזיק לכם. שימחו לקראת ההתחדשות שהשם מזמן לכם וקבלו את עצמכם כפי שאתם ממש. רק טוב יצמח מזה.

אני אוהב אתכם ומעודד אתכם לא לפחד משינויים, לא לחשוש מדברים שאינכם יכולים לשלוט בהם ואינכם יודעים כיצד יתנהלו בחייכם. אמצו את החדש באהבה והאמינו בעצמכם ובטוב השמור עבורכם.

כל טוב,

אבא.

Leave a response

Your response:

נושאים