25th ינו, 2012

המסר השבועי של אבא – כוחו של הדיבור

המסר שלהלן הועבר בתקשור מאת המדריך אבא.

שלום לכם וחודש טוב ומבורך.

בכל פה יש לשון המגוללת סיפורים, דעות, תקוות ופחדים. המילה היוצאת מכל נשימה היא תיבה, כעין קופסה, והיא יכולה להכיל אוצרות או צרות.

בכדי להבין את העניין לעומקו יש לקחת בחשבון שני דברים:

האחד- אין מילה שלא נרשמת למעלה, אלא אם כן האדם התחרט וביקש לבטלה, ביקש שימחלו עליה כי הדיבור יצא מפיו מבלי שהתכוון ממש ובלי כוונה רעה חלילה.

השני- יש להבין כי מילה אינה סתם רצף של אותיות וניגון קולי.
מילה היא מפתח רב עוצמה וביכולתה לפתוח גם את השער הנעול ביותר, גם את הלב הסגור ביותר. מילה ביכולתה לחולל מהפכות או תרדמה, לרפא או לפצוע, לשמח או חלילה להעציב.
כל מילה הנאמרת יש לה יכולת להשפיע על הזולת אך גם על האדם עצמו האומר אותה, לטוב או לרע.

כעת נבין כיצד להיעזר בכוחן של המילים לטובת האדם ולהיטיב עם חייו.

  • בכל יום קבלו על עצמכם לומר 3 פעמים לפחות את המילה "טוב". זו המילה בה נברא העולם והושלם ובכוחה ליצור טובות ונפלאות בחייכם.
  • כשאתם משוחחים שיחה קרובה וחברית, השגיחו על המילים היוצאות מפיכם. וודאו שזה באמת מה שאתם רוצים ש"יוקלט" כלפי מעלה, שזה מה שיירשם בליבו של החבר עימו אתם משוחחים,
    ובעיקר- שאלו המילים שבאמת מייצגות את מי שאתם ומה שאתם מאמינים בו.
  • לבסוף, בכל פעם שאתם מוציאים מילה רעה על אדם או על עצמכם, וזה חשוב מאוד לזכור- נסו לדמיין שאתם מוחקים את המילה ומחליפים אותה במילה טובה על אותו אדם או על עצמכם.

אסור לדבר רע על אף נברא כי זה מושך אליכם בחזרה את אותה אנרגיה לא טובה.

שימחו בכל מילה היוצאת מפיכם ודעו כי היא המפתח לכל השפע הממתין עבורכם.

אני מאחל לכם דיבורים מאירים וחודש טוב ושמח.

אבא.

תגובות

שלום לאבא ולאפרת.
תודה על המילים החמות שברשומה.
האם המילה שמגיעה לעולם בכתיבה יש בה את אותו הכח של המילה בדיבור?

תודה (:

ערב טוב יניב,

לדבריו של אבא "הדיבור והכתיבה שניהם מבטאים את כוחה של המחשבה הפנימית. כל עוד התהליך נעשה בצלילות המוחין והלב הכתיבה והדיבור משקפים את פנימיותו של האדם ואין הבדל ביניהם. "

אחלה תודה !

Leave a response

Your response:

נושאים