1st פבר, 2012

המסר השבועי של אבא- לגדול בחורף

המסר שלהלן הועבר בתקשור מאת המדריך אבא.

שלום לכם.

חורף הוא זמן התכנסות הבריאה, היא מטמינה עצמה בקור ובגשמים כדי שיהיה בה כוח להתעורר שוב באביב.

זמן החורף הוא זמן מצוין לשלושה דברים:
גדילה, קירבה, אהבה.

 

הגדילה הינה טבעית לכם, אינכם צריכים לעשות דבר מלבד להסכים לקבל אותה. אתם גדלים ומשתנים תמידית וזה מבורך וטוב. הגדילה אינה רק ברקמות הגוף ואבריו כי אם במוח, ברוח, בהבנה. זהו זמן להבין דברים חדשים על חייכם, לבחון מה מיותר לכם ולהיפרד, לשחרר את המיותר מכם. לגדול פירושו לדלג אל השלב המבורך הבא.
גדילה מתרחש בכל רגע, גופכם מצמיח בכל שעה מיליוני תאים ונפרד מישנים, בונה עצמו מחדש ומפרק. הגדילה מתרחש תמידית אך בחורף היא מודגשת עוד כי יש זמן לנוח, לגדול ולצמוח.

קירבה אל הזולת אינה דבר פשוט. מחד, אנשים חמים אתם שכן אתם שייכים לאומה חמה ואוהבת מראשיתה. אברהם אביכם היה איש חם ופתוח, שמח באורחיו ובאלוקיו. מידותיו טבועות בכם שכן דמכם דמו ונפשכם הרוחנית שלו היא.
אך כדי להגיע לקרבה יש צורך לקבל את מה שיש מולך. לא לנסות להשתנות עבור אחרים ולא הם כלפיך. קרבה משמעה היפך הריחוק, איני רואה את השוני בינינו, איני רואה את מה שלא טוב בי ומה שלא השגתי עדיין בחיי, כי אם בוחר/ת להתקרב, להביט מקרוב על כל הטוב שקיים בי ובאחר. אני בוחר/ת להתקרב אליהם מתוך אמונה שיש בהם טוב וגם בי.
אז מתפתחת קרבת אמת, קשרים חמים ומשמחים, אהבה ללא תנאי ולחץ, פשוט זרימה טבעית של חום ונתינה בין אנשים.

ומכאן מגיעים לאהבה. לאחר שהסכמנו לגדול ולאפשר לגוף את מנוחתו הדרושה לו להתפתח בזמן הזה, משראינו את הטוב שיש בכם ובאחר, זהו הזמן לאהוב.
אהבה היא תשובה לכל השאלות, ופתרון לכל המצוקות. אין בעיה שאין לה פתרון המכיל בקרבו אהבת אמת.
אהבה היא רגש חם ופנימי היוצר הזנה ושמחה באדם המעניק אותה, כמו גם באדם המקבל אותה. אהבה היא הרגש שהוא גם ידיעה, מהות של אחדות ושמחה אתך ועם האחר מולך או את/ה עצמך.

מה זאת אהבה?
אהבה מרחיבה את הלב ומחבקת את האדם השני בחיבוק בלתי נראה, היא מעודדת את הילד הפנימי לשוב ולצמוח ולהאיר את העולם בכוחו המיוחד. אהבה פותחת כל דלת ומגרשת כל צל.
אך לא סתם אהבה, כי אם אהבה הבאה מאחדות- להיות אחד, להיות שלם עם מי שאני, עם מי שברא אותי, עם חיי כמות שהם כעת ועם האדם שמולי.
הבורא יצר את העולם בהבל פיו האוהב, המאחד והטוב. בשמי גן העדן הם ריח אהבתו אליכם, כמות שאתם. אהבתו אל כל אחד ואחת מכם שורשה בהיותכם חלק ממנו, ואם הוא כולו אהבה ואמת, כן גם אתם. האהבה טבעית לכם כי ממנה באתם, ותפקידכם להעביר אותה הלאה ולשמח בה אחרים סביבכם.
אל תתעסקו בשונה מכם או במה שלא מתאים לכם ולהשקפתכם. שמחו להיות כאן, בעולם הזה, ודעו כי אתם מוקפים באהבה, שמירה ובטחון.

אני מאחל לכם חורף אוהב וקרוב,

אבא.

Leave a response

Your response:

נושאים