24th ספט, 2010

התחדשות

מהותם של החגים היהודיים, וחגי תשרי בפרט היא מגמת ההתחדשות.
האדם מגיע בכל שנה אל נקודת סיום, מירוץ נוסף שתם, ונפשו כמהה לחדש את הכל, להתחיל מחדש, לסיים את הלא טוב, להשליך את שאינו רצוי ולהמשיך הלאה מבלי להביט לאחור.
ניתן להביט על הנקודה העצומה הזו בשתי דרכים – מתוך יאוש ועצבות, הנה שנה חלפה לה ושוב אינני נמצא במקום בו אני חפץ להיות, חיי עדיין אינם שלמים, ובו זמנית יכול האדם לומר- הצלחתי, סיימתי בהצלחה שנה ולמדתי כל כך הרבה על עצמי ועל חיי, אני חכם יותר, מודע יותר, בשל יותר קבל כעת את שאני ראוי לו.
ובאמת, כך בנויים החגים.
בפתח ניצב יום הדין והרת עולם, הוא ראש השנה, ובו אנו עומדים איש איש לפני ריבון העולמים ומניחים חיינו בידיו, ממליכים אותו עלינו ומקבלים את חסדו ואהבתו שנה נוספת עלינו.
בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים אנו מכים על חטא, מעלים במחשבתנו את מה שלא הצלחנו להתגבר עליו, את מה שפספסנו וטעינו בו, ועושים תשובה, וכך יוצאים זכים אל המעגל החדש הנפתח בפנינו.
ואז מגיע החג היפה מכל חגי השנה, הוא חג הסוכות.
בסוכה אנו מקבלים נחת רוח, מרגישים אוויר, נשימה ללב ולנשמה. חג הסוכות, הוא חג האסיף, אוסף לנגד עינינו את ההישגים שכן הצלחנו להגיע אליהם השנה והמטרות שאנו רוצים לכבוש בשנה הבאה עלינו לטובה.
האדם היושב בסוכה נפגש עם עצמו ועם בוראו ללא מסכים, אין קירות, אין רהיטים כבדים, אין חומריות. הכל עדין ודק. יש שקיפות מול העולם ומול עצמנו.
סוכה היא מקום של אמונה, של אמת, צילא דמהימנותא.
ובסוף מחכה חג שמחת התורה, השמחה באור הגדול, העצום והאינסופי המביא משמעות לחיינו כיהודים. בחג שמחת תורה אנו מודים לקדוש ברוך הוא על המתנה הנצחית והמתחדשת שהעניק לנו בהר סיני, ויש עניין שדווקא מחג זה אנו מתחילים לצעוד בדרך החדשה. זהו חג שמטרתו להטעין אותנו באור ושמחה ולהגדיל את הקרבה והאהבה- לעצמנו ולמשפחתנו, לעמנו ולאלוקינו.
התורה היא המקשרת בין כולנו ומעניקה לנו משמעות לחיים. "לוּלֵי תוֹרָתְךָ, שַׁעֲשֻׁעָי אָז, אָבַדְתִּי בְעָנְיִי". (תהלים קיט צב).

כעת הזמן לפרוח, להתאחד עם עצמנו ועם השמחה, גם אם היא נראית לא קיימת, בתוככי לבכם ונשמתכם זורם מעיין אינסופי של שמחה ואהבה.
מעצם היותכם בני אדם, אתם ראויים לשמוח ולהיות נאהבים. החליטו כי ניתן לסלוח ולמחוק, אפשרו לחיים להתחיל עמכם דף חדש ונקי, דף טוב, ותהא דרככם החדשה שמחה ועולצת.

חג שמח, אפרת.

תגובות

ושתהיה לכולנו שנה נפלאה מלאת אהבה, פריצות דרך והגשמה עצמית.
תודה

Leave a response

Your response:

נושאים