24th מאי, 2012

חג שבועות

המסר שלהלן הועבר בתקשור מאת המדריך אבא.

שלום לכם יקיריי ואהוביי,

רבות התגעגעתי אליכם ואני שמח לשוב.

 

חג שבועות מבשר את תחילת הקיץ, עונה של חום, שמחה, פריחה ובשלות.

חום הוא זרז, הוא מביא כל דבר לידי הגשמת הפוטנציאל הטמון בו. לכן חג השבועות, בו מתחיל הקיץ, הוא החג בו ניתנה התורה לעם ישראל ולעולם כולו.

כשאדם ניגש אל חייו בחום, בשמחה, ברצון להיטיב עם עצמו ועם סובביו, הוא יכול להגשים הכול. אין דבר העומד בפני הרצון. כל דבר שתרצו באמת יכול להתגשם אם תשקיעו בעצמכם חום ושמחה, אם תאמרו לילד הפנימי החי בתוככם "אני באמת מאמין בך."

חום הוא חיוני להתפתחות כל חי, וזו התורה. אש התורה שייכת לכל יהודי באשר הוא נמצא, לכל אחד יש בה אות אליה הוא שייך. היא שלכם ובאהבה ניתנה לכם, להיטיב עמכם ולשמח אתכם.
פיתחו את התורה, הביטו באותיותיה המבורכות. שימחו שהיא שלכם, מתנת חופה לאומה הקדושה.
בל יאמר אדם "אין לי חלק בה, מה יש לי לעשות עם התורה? אינני שומר מצוותיה." ובכן, הראו לי יהודי אחד שלא עושה מצוות, אם התכוון לכך ואם לאו. הראו לי יהודי שלא בוערת בנפשו אש, ניצוץ או גחלת, סמויה ככל שתהיה. התורה אינה באה לשפוט אתכם על מעשיכם, כי אם באה להשלים ולתקן את שחסר בכם ובחייכם.
אהבה, אמונה, שמחה, אמת, צדק. כל אלו ועוד ממתינים לכם בשעריה.

אני אוהב אתכם ומברך אתכם בשנת לימוד טובה, לימוד מחייה ומשמח, ותאיר ותעיר אתכם התורה לחיים מתוך שמחה ומשמעות.

חג שמח

אבא.

לפינת מסרים מאבא ולמידע נוסף על המתקשרת

תגובות

חג שמח אבא יקר,
חג שמח אפרת מקסימה.
תודה רבה מקרב לב לכם ממני וממשפחתי
חג שמח לכל עם ישראל!
 

תודה לי יקרה, אסרו חג שמח (:

Leave a response

Your response:

נושאים