4th יול, 2013

מסר מאבא – ללכת

שלום אהוביי, שלום בניי.

להמשיך בתלם, כך נראים הימים. יום רודף יום, אני מושך בכוח עוד קצת, לפעמים נעצר, נעמד על מקומי. לעתים חושש להמשיך, פוחד מהבאות.

זו התחושה הבסיסית המלווה אתכם יקיריי כמעט בכל יום. ומדוע?

הכיצד אנשים שונים חשים תחושה כמעט זהה, של פחד, של תקיעות, עצירה, עייפות?

הנחש. קלקול הנחש הביא לעולם עייפות, עצבות, בטלה, לחץ, ספק, חשש וכל שאר מרעין בישין.

כיצד? כיצד כוחו לקלקל עדיין ממשיך, לאחר שנים בהן החטא התבצע? מדוע הרע מקלקל את הטוב, פוגם בו והורס את טעמו?

משום שזהו נסיונכם כאן, לחיות ולהמשיך הלאה, ללכת, לצעוד בשביל חייכם גם כשהדרך נראית אבודה, לא ברורה, מסוכנת, טיפשית.

אין להקשיב לו! אין לחשוש מפניו. הוא טיפש, הנחש, בטוח וסמוך שאתם בכיסו, שתקשיבו לו תמיד. הוא אינו מבין את כוחה של הנשמה, את גודלה ועוצמתה, אורה הבהיר, המאיר לילות, אף החשוכים ביותר.

הנשמה אומרת לכם "המשיכו, אל תפסיקו לצעוד." זה כוחכם! המשכה. התמדה. שמחה במעשה הקטן ביותר. לא להפסיק, לא לוותר.

אין מדינתכם הוקמה מאנשים שוויתרו, שהקשיבו לקולות המייאשים וקוראים להם להיכנע.

עליכם להתמיד בחלומות. חילמו, שאפו, דמיינו. בכוחכם להשיג כל מה שתחפצו, אם באמת שייך לכם והנכם ראויים ומוכנים לקבלו.

המשיכו ילדיי, לכו בדרך, ומתוקה וטובה תהא צעידתכם.

אבא האוהב

 

תגובות

תודה אבא היקר והאהוב על מסר מחזק ומרגש כאחד. ותודה לך אפרת היקרה. 

:)

אבא היקר והטוב. בזמן המתאים תמיד.
תודה, לי.

Leave a response

Your response:

נושאים