26th יול, 2012

תשעת הימים

המסר שלהלן הועבר בתקשור מאת המדריך אבא.

שלום לכם אהוביי,

שמח לשוב אליכם לאחר תקופת ריענון קצרה.

בתשעת הימים שני חוקים לא כתובים מתקיימים, בכל שנה ושנה.
האחד- בית המקדש עומד, ממתין בציפייה להשלמתו.
השני- נחמה אלוקית יורדת אל כל אחד ואחת מכם ובתשעה באב עוטפת את רוחכם השבורה מייסורי הגלות. 

תשעה באב אינו תאריך לציון דברים רעים שאירעו לעם ישראל. חלילה, זהו יום קדוש ומשמעותי שבחינתו העליונה הינה השלמת החסר.
בכל שנה בתשעה באב כאשר לא נבנה עדיין הבית, מעגל חדש של אור מקיף אתכם, מעגל של ציפייה להשלמה, למילוי החסר, לשמחה.
בכל שנה יושב המשיח בשער ירושלים וקורא "מי להשם אליי!" זעקתו שקטה ומפעמת בכל נפש יהודית. הוא קורא לכם לשוב אל אביכם, לבקש רחמים עליכם.

אני בוטח ומאמין בכוחו של כל אחד ואחת מכם להביא את גאולתכם הפרטית, הכללית, להשלים את החסר בעולם. אין אדם מכם שאין לו מה לתת לתיקון העולם ולהבאת הגאולה והשמחה.

כל אחד מכם חשוב, יש לו קול שלא נשמע בעולם, שירה חדשה שרק הוא יכול לשיר אותה.

אוהבכם,

אבא.

 

לפינת מסרים מאבא ולמידע נוסף על המתקשרת

תגובות

תודה לך אבא יקר ותודה לך אפרת. שנזכה לביאת המשיח במהרה בימינו!

אמן מאיה ותודה (:

תודה על המסר.
לאור הכתוב כאן, מדוע ט' באב הוא יום שמציינים בו חורבן וגלות? (ולא את תקומת עם ישראל, בניית הארץ, וצמיחת ירושלים)
ומעבר לכך, למה התחושות הפנימיות בתקופה זו הן תחושות קשות וכבדות?
קובי

שלום קובי,
אבא משיב- "עד היום בני אמנם תאריך עצוב זה שיקף את החורבן.
אך כעת מששיקם ישראל את חורבותיו ועלה לארצו, ושבו בנים לגבולם, ועיר הקודש שלכם בשנית, והכותל אינו שמם, וחברון עיר האבות והאמהות מוגנת היטב בידי חיילים יהודים במדים, וכבישים מסודרים, ומיסים ומדינה וממשלה ריבונית יהודית (אמנם לא לחלוטין אך ברובה)- כל אלו בני היקר סימניה של הגאולה, ולחורבן יש מקום רק בתחושת החסר העיקרי שהוא הבית, בית להשם. תמצית הגאולה היא בציפייה.
התחושות כבדות היות וזו תקופה שאינה טובה אנרגטית, וכך נכתב לדורי דורות עד שיבוא משיח ויתקן.
כל טוב,
אבא."
 

תודה רבה. שבוע טוב!

אפרת היי…
אם השם שלי מצלצל לך מוכר אשמח שתצרי איתי קשר במייל.
רעות נאמן,בית שמש 😉

Leave a response

Your response:

נושאים